Skip to main content

Bevlogen en kritisch werken we samen om maximale impact te bereiken, ongeacht de vraag, het type gebouw of het programma. Met onze aanpak creëren we toekomstbestendige, energie-passieve en gezonde gebouwen die de wereld mooier maken.

Samen hebben we impact.

doeltreffend

Reductie van energie, materialen en installaties

We streven naar maximale energie-efficiëntie en minimale behoefte aan energie, materialen en installaties voor elk gebouw, waardoor energie-neutrale gebouwen economisch haalbaar worden, ongeacht gebouwtype of klimaat. Lees meer

hergebruik

Veranderbare en aanpasbare gebouwen

De grootste winst ligt in energie-neutrale renovatie en herbestemming van bestaande gebouwen. Wij onderzoeken en onthullen waardevolle elementen, focussen op behoud en reparatie in plaats van vervanging. Onze gebouwen zijn demontabel, aanpasbaar en duurzaam met toegankelijke reparatiemogelijkheden. Zo maken we renovaties en herbestemmingen toekomstbestendig, met behoud van karakter. Lees meer

gezondheid

Een gezonde omgeving, voor mens en milieu

Een gezonde leefomgeving voor mens en milieu is een basisrecht. Daarom ontwerpen we met biobased materialen, behouden en creëren we groenstructuren. We zetten voor elk project, vanaf de ontwerpfase tot gebruik, in op CO2-reductie. Lees meer

schoonheid

Kwalitatieve architectuur is duurzaam

We streven naar hoogwaardige architectuur met bijzondere detaillering en materialen, wat de esthetiek, waarde en levensduur van gebouwen verhoogt. Lees meer

samen

Wij zijn een denktank die gelooft dat leren, reflecteren, kennisdelen en samenwerken cruciaal zijn voor een betere toekomst. In elk project leren we iets nieuws door kritisch te zijn. Zo bereiken we maximale impact en creëren we brede waarde. Lees meer