JADE geeft vorm aan verandering

Wij ontwerpen spraakmakende, veranderbare en comfortabele gebouwen, in zowel bestaand als nieuw vastgoed. Gebouwd voor de toekomst, met nieuwe technologieën en materialen. Ontworpen voor jou, of je nu bewoner bent, ontwikkelaar, corporatie of overheid.

veranderbaar

Politieke maatregelen en een groter wordende maatschappelijke bewustwording leiden tot meer vraag naar duurzame gebouwen die toekomstige veranderingen mogelijk maken.

JADE hecht grote waarde aan goede, gezonde en comfortabele gebouwen die zich makkelijk laten aanpassen. Als architect hebben we de taak en mogelijkheid om in onze projecten de energieconsumptie terug te dringen en gebruik te maken van natuurlijke bronnen.

technologie & materialen

Er komen steeds meer slimme bouwmethoden op de markt, net als manieren om (bio)materialen te produceren en te hergebruiken. Daarnaast is het van belang bouwtijd te verkorten, bouwplaatsen compact te houden, afvalstromen te beperken en kwaliteit te vergroten.

JADE is nieuwsgierig naar de toepassing van nieuwe materialen en technieken. Die kennis wordt vroegtijdig in het ontwerpproces verwerkt waardoor oplossingen ontstaan die anders verborgen blijven.

focus op veranderende woonbehoefte

Als gevolg van de toenemende verstedelijking en het tekort aan huisvesting vraagt de markt om veel nieuwe woningen die snel moeten worden gerealiseerd, vaak binnenstedelijk en passend bij de constant veranderende woonbehoefte.

JADE ontwerpt woningen, aansluitend op de actuele behoeftes en met het oog op de toekomst. Slimme oplossingen maken aanpasbaarheid en hergebruik van woningen mogelijk. Dit komt de functionaliteit, kwaliteit en waarde ervan ten goede, ook op de lange termijn.

particulier

· bouw of verbouw je eigen huis
· orienterend schetsgesprek
· bouwen in 6 handige stappen

transformatie

· durf te dromen
· maak van een leegstaand gebouw een duurzame parel
· complexe opgaven tot in de puntjes uitgewerkt

woongebouw

· ontdek wat de markt vraagt
· betrek bewoners bij de planvorming
· bouw voor de toekomst