Jade geeft vorm aan verandering

Wij ontwerpen gebouwen om in te wonen. Spraakmakende, veranderbestendige en comfortabele woningen, in zowel bestaand als nieuw vastgoed. Met aandacht voor gezondheid en omgeving. Gebouwd voor de toekomst, met nieuwe technologieën en materialen. Ontworpen voor jou, of je nu bewoner bent, ontwikkelaar, wooncorporatie of overheid.

veranderende woonbehoefte

Als gevolg van de toenemende verstedelijking en het tekort aan huisvesting vraagt de markt om veel nieuwe woningen die snel moeten worden gerealiseerd, vaak binnenstedelijk en passend bij de constant veranderende woonbehoefte.

JADE ontwerpt woningen, aansluitend op de actuele behoeftes en met het oog op de toekomst. Slimme oplossingen maken aanpasbaarheid en hergebruik van woningen mogelijk. Dit komt de functionaliteit, kwaliteit en waarde ervan ten goede, ook op een lange termijn.

technologie & materialen

Er komen steeds meer slimme bouwmethoden en biomaterialen op de markt, net als manieren om materialen te produceren en te hergebruiken. Daarnaast is het van belang bouwtijd te verkorten, bouwplaatsen compact te houden, afvalstromen te beperken en  kwaliteit te vergroten.

JADE zoekt in binnen- en buitenland naar nieuwe materialen en technieken, vaak met inbreng van leveranciers, bouwers en specialisten. Dit vraagt vroegtijdig aandacht in het ontwerpproces, met een koppeling naar het BIM tekenpakket.

veranderbestendig

Politieke maatregelen en groter wordende maatschappelijke bewustwording leiden tot meer vraag naar duurzame woningen die toekomstige veranderingen mogelijk maken.

JADE hecht grote waarde aan goede, gezonde en comfortabele woningen, ook op een lange termijn. Als architect hebben we de taak en mogelijkheid om in onze projecten de energieconsumptie terug te dringen en gebruik te maken van natuurlijke bronnen.

Stapelhuis

particulier

· bouw of verbouw je eigen huis
· orienterend schetsgesprek
· bouwen in 6 handige stappen

Vergunning Delftsevaart

transformatie

· durf te dromen
· maak van een leegstaand gebouw een duurzame parel
· complexe opgaven tot in de puntjes uitgewerk

woongebouw

· ontdek wat de markt vraagt
· betrek bewoners bij de planvorming
· bouw voor de toekomst