“ jade geeft vorm aan verandering ”

Als architect realiseren wij spraakmakende, veranderbestendige en comfortabele woningen, in zowel bestaand als nieuw vastgoed. We doen dit door slimme toepassing van nieuwe technologieën en voor ambitieuze opdrachtgevers.

blik op de toekomst

Uitgangspunt voor ieder project is om een antwoord te kunnen geven op deze thema’s. Met als doel om bijzondere en duurzame woningen te realiseren die klaar zijn voor de toekomst.

veranderende woonbehoefte

Als gevolg van de toenemnde verstedelijking en het tekort aan huisvest vraagt de markt om veel nieuwe woningen die snel moeten worden gerealiseerd, vaak binnenstedelijk en passend bij de constant veranderende woonbehoeft.

technologie & materialen

Er komen steeds meer slimme bouwmethoden en biomaterialen op de markt, net als manieren om materialen te produceren en her te gebruiken. Daarnaast is het van belang bouwtijd te verkorten, bouwplaatsen compact te houden, afvalstromen te beperken en kwaliteit te vergroten.

veranderbestendig

Politieke maatregelen en groter wordende maatschappelijke bewustwording leidt to meer vraag naar duurzame woningen die toekomstige veranderingen mogelijk maken.

Stapelhuis

particulier

bouw of verbouw je eigen huis
orienterend schetsgesprek
bouwen in 6 handige stappen

lees verder
Vergunning Delftsevaart

transformatie

durf te dromen
maak van een leegstaand gebouw een duurzame parel
complexe opgaven tot in de puntjes uitgewerk

ontdek verder

woongebouw

ontdek wat de markt vraagt
betrek bewoners bij de planvorming
bouw voor de toekomst

start hier