Skip to main content
Kerkenvisie

Kerkenvisie in Hart & Ziel magazine

By juli 9, 2020januari 5th, 2022No Comments

Een mooie publicatie in Hart & Ziel 2020. Het magazine geeft een indruk van de verschillende activiteiten van het programma Toekomst Religieus Erfgoed (2019-2021). Eelco vertelt over het ‘kerkenpaspoort’ dat JADE heeft ontwikkelt voor Súdwest-Fryslând.
Meer over de kerkenvisie van JADE.

Dekker ontwikkelt voor Súdwest-Fryslân een ‘kerkenpaspoort’: voor elke kerk een vaste methodiek, een beknopte beschrijving van alle eigenschappen die de mogelijkheden en beperkingen voor een toekomstig gebruik inzichtelijk maakt. Niet alleen de kerk als gebouw met bouwkundige eigenschappen is daarbij van belang: Dekker kijkt ook naar de plek in het landschap, de geschiedenis en de bereikbaarheid met auto en OV. Daarmee plaatst hij de gebouwen in een historisch, ruimtelijk en economisch perspectief.
Uit Kerken bezien in samenhang, Hart & Ziel 2020, een publicatie van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap