Skip to main content
Kerkenvisie

Kerkenvisie Den Haag

By september 3, 2021No Comments

De gemeente Den Haag heeft JADE opdracht gegeven om ook hun kerkenvisie te maken. De Haagse kerkenvisie van 2018 bestond uit 42 niet beschermde kerkgebouwen en wordt door ons compleet gemaakt met het onderzoek naar de 46 beschermde kerkgebouwen die de stad rijk is. Het doel is om per monumentaal kerkgebouw inzicht te krijgen in wat er speelt en ook hoe de kerkgebouwen zich tot elkaar verhouden. De kerkenvisie wordt ontwikkeld samen met de gemeente, kerkeigenaren en andere belanghebbenden.

Het resultaat van het onderzoek zal een overzicht zijn van het huidige gebruik van de kerkgebouwen, de cultuurhistorische waarde van de verschillende objecten en een beeld geven van de mogelijke toekomst van de kerkgebouwen. Onderdeel van het onderzoek is welke impact de bestaande kerkgebouwen hebben op het milieu en hoe de gebouwen eventueel verduurzaamd kunnen worden.

Meer over onze kerkenvisies