Skip to main content
Kerkenvisie

Kerkenvisie Den Helder

By maart 13, 2021september 3rd, 2021No Comments

Adviesorganisatie MOOI Noord-Holland en JADE gaan aan de slag voor de kerkenvisie van Den Helder.
Samen gaan we de gebouwstructuur en kenmerken van 33 kerken in Den Helder inventariseren.  Ook zullen we onderzoeken hoe sommige kerken duurzamer gemaakt kunnen worden.

Bij het opstellen van de visie hopen we de volgende vragen te beantwoorden over de toekomst van het religieus erfgoed:
Wat zijn de kansen en het toekomstperspectief voor de kerkgebouwen in Den Helder? Hoe kunnen we dit religieuze erfgoed behouden voor de toekomst? Welke sociaal maatschappelijke rol kunnen kerken en de gebouwen spelen voor de gemeente Den Helder?
De startbijeenkomst van de kerkenvisie Den Helder is op 17 maart 2021.
JADE werkt samen met Matthijs Klooster, Bas Schout en Michiel Pouderoijen voor MOOI Noord-Holland.

Meer over kerkenvisie

Wat is een kerkenvisie?
Eind 2018 is door de landelijke overheid de ‘Nationale Kerkenaanpak’ gestart met als doel een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed in Nederland. Nederland seculariseert en als gevolg hiervan komen veel kerkgebouwen leeg te staan. De Nationale Kerkenaanpak stimuleert gemeentes beleid te maken om de toekomst van het religieus erfgoed te waarborgen, door integrale lokale kerkenvisies op te stellen. Dit gebeurt in dialoog tussen gemeente, eigenaren van gebedshuizen, kerkgenootschappen, inwoners en erfgoedorganisaties. Het gaat over álle gebedshuizen in een gemeente; monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, en van allerlei geloofsgemeenschappen (inclusief moskee en hindoe tempel). In Den Helder sluiten wij ons graag aan bij deze landelijke aanpak en starten ook wij een traject om een kerkenvisie te ontwikkelen.
Bron: website gemeente Den Helder