Skip to main content
JADE architecten

JADE ondertekent Manifest Circulaire Architectuur

By maart 26, 2018augustus 20th, 2020No Comments
circulaire architectuur

Stel je een wereld voor waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen. En stel je voor dat je hieraan kunt meebouwen – hier en nu! JADE architecten gaat hier werk van maken om te beginnen door het manifest van de BNA te omarmen en vervolgens met de circulaire ontwerpprincipes aan de slag te gaan.

Circulair bouwen is een belangrijke schakel in een duurzame samenleving die ervoor zorgt dat toekomstige generaties in dezelfde behoefte kunnen voorzien als wij. Wij zien circulariteit als een middel om meerwaarde te creëren. Gezondheid te bevorderen, lucht te zuiveren, water te zuiveren, energie te leveren.

De essentie van de circulaire economie en specifiek circulaire architectuur is dat bouwproducten niet langer een levenscyclus met een begin en einde hebben. In een circulaire economie bestaat geen afval, zij is gebaseerd op een gesloten kringloop waarbij de inzet van nieuwe grondstoffen wordt vermeden. Producten, componenten en materialen worden opnieuw ingezet met behoud van kwaliteit van structurele eigenschappen: ‘gebruik’ in plaats van ‘verbruik’. De processen die daarvoor nodig zijn mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu. Het uitgangspunt is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie.

Wat wij al doen:

Toekomstbestendig ontwerpen – De levensduur van een gebouw is lang, terwijl gebruikers komen en gaan. Wij hechten reeds grote waarde aan toekomstbestendige ontwerpen omdat deze de mogelijkheid bieden zich steeds weer aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Een gebouw dat veranderingen mogelijk maakt gaat per definitie lang mee. Toekomstbestendigheid is een belangrijke vorm van duurzaamheid.

Duurzaam energie opwekken – In alle gebouwen die we hebben gerealiseerd is allereerst de energiebehoefte zo laag mogelijk gemaakt en wordt, waar mogelijk, de resterend benodigde energie opgewekt via duurzame bronnen zoals zonlicht of bodemwarmte.

Wat wij gaan doen:

Het manifest ‘Wij Gaan Circulair’ reikt vijf ontwerpprincipes aan die JADE architecten gaat toepassen in de praktijk:

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en te construeren
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

Meer informatie over dit manifest is te vinden op deze website van de BNA.