Onze aanpak

Een ontwerp draagt onherroepelijk bij aan een verandering van het (stads)landschap. Een goed gebouw is onlosmakelijk verbonden met het landschap. Deze verbintenis is geslaagd als het voor de gebruikers mogelijk wordt de kwaliteit van het omringende (stads)landschap te ontdekken.

De levensduur van een gebouw is lang, terwijl gebruikers komen en gaan. Wij hechten grote waarde aan toekomstbestendige ontwerpen omdat deze de mogelijkheid bieden zich steeds weer aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Een gebouw dat veranderingen mogelijk maakt gaat per definitie lang mee. Toekomstbestendigheid is een belangrijke vorm van duurzaamheid.

Voor ons is het belangrijk een gebouw te maken met een herkenbare vorm, robuuste materialisering en nauwgezette detaillering. Materialen komen in hun pure vorm tot hun recht en worden zodanig toegepast dat ze die kwaliteit in de loop der tijd blijven behouden.

Door samen met de opdrachtgever het doel van het project te bepalen kunnen wij ons focussen op de essentie en vragen algemene zaken niet meer dan normale aandacht. Hierdoor blijft er tijd, ruimte en geld over om dromen en ambities te verwezenlijken. Een wederzijds kritische dialoog tussen opdrachtgever en architect vormt het fundament voor een gestroomlijnd proces en een optimaal resultaat voor nu en later.

Wij begrijpen dat het niet eenvoudig is een architect voor uw project te kiezen. Wij vinden het belangrijk goed benaderbaar te zijn om voor de start van een project uw vragen te beantwoorden en onze ideeen met u te delen. Hiervoor hebben we het SchetsGesprek bedacht. Lees meer over het SchetsGesprek.

Om u nog beter van dienst te zijn hebben we voor een aantal werkgebieden speciale websites opgezet. Lees meer op de bijbehorende websites: transformatiearchitect.nl, nieuwbouwarchitect.nl en verbouwarchitect.nl

JADE architecten