Woongebouw
Kigali
1850m2

Opdrachtgever: A. Mutabonwa

Het ontwerp van dit appartementenblok in Kigali (Rwanda) is gemaakt in opdracht en gepresenteerd aan investeerders, de overheid, toekomstige bewoners en lokale bedrijven die helpen met de verdere uitwerking van het plan. Tijdens de reis van JADE aan Rwanda is het ontwerp getoetst aan de daar geldende regelgeving, de duurzaamheidseisen en de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De beelden van het project zijn nog zonder materialisatie en zonder context. Op de locatie zelf zal geëxperimenteerd worden met het ontwerp en zo nodig aangepast worden aan de omgeving.