Energie innovatie platform
Geertruidenberg
12000m2

Opdrachtgever: Stichting Boei

Op 11 mei 2012 hebben Provinciale Staten besloten om samen met BOEi de Dongecentrale in Geertruidenberg aan te kopen. Het doel is om samen een geschikte herbestemming te vinden. Stichting BOEI heeft de Dongecentrale als studieproject aangemeld bij het Transformatieplein op de Provada. JADE architecten heeft in de hoedanigheid van Transformatiearchitect een transformatievoorstel voor de Dongecentrale gemaakt. Het plan is gepresenteerd tijdens de Provada. Bekijk de presentatie.

Wat als… de Dongecentrale weer een energiecentrale wordt?
Er wordt volop geëxperimenteerd met alternatieve nieuwe energiebronnen en vormen, maar om echt om te schakelen naar een duurzame samenleving is meer dan alleen een transitie in energie vereist. Het vereist een verandering in denken, doen en laten. En juist hiervoor zien wij een nieuwe rol weggelegd voor de nieuwe Dongecentrale.

Het opwekken van energie zal in de nabije toekomst vooral natuurlijk, decentraal en lokaal gebeuren maar op weg hier naar toe is er behoefte aan bundeling van kennis, ruimte voor experiment en onderzoek en publiciteit voor baanbrekende innovaties. De Dongecentrale heeft de ruimte en symboolwaarde om een platform te worden voor energie-innovaties. Het zou het Landelijk Energie Innovatie Platform kunnen worden. Kortweg LEIP.