Transformatie
Schiedam
15 woningen

Ontwikkelaar: Fullhouse Vastgoed
Bouwfysica: BCD Advies
Adviseur circulair bouwen: Hans Stofberg
Impressies: Wesley Leeman

Hof van Aleida
De voormalige Gravin Aleida school zal de nieuwe woonomgeving worden voor mensen die graag delen met anderen, maar zich ook willen kunnen terugtrekken in hun eigen huis of tuin. Rondom de collectieve binnentuin ontwerpen we een variëteit in woningen. Grote, kleine, grondgebonden, woon-werk en loftwoningen met een grote keuzevrijheid en flexibiliteit qua plattegrond voor de toekomstige bewoners.

Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen
Met ons concept zetten wij in op vergroening. Van verhard schoolplein met betontegels naar streekgebonden flora die de ecologische ontwikkeling in dit binnengebied versterkt. Er komt meer natuur in de vorm van bomen en beplanting, meer water via Wadi’s (met ondergrondse opslag) en minder bebouwd oppervlak binnen het plan. Dit ter voorkoming van hittestress en het genereren van waterbergingscapaciteit zodat we droge voeten houden.

Ruimtelijk
Door de transformatie van school naar wonen zullen er veranderingen aan het bestaande gebouw nodig zijn. Belangrijk is dat oude school voelbaar blijft in de woningen. Om dit te bereiken wordt de historische gebouwstructuur zoveel mogelijk hersteld. De oude schoollokalen zijn de basis voor de nieuwe woningen. Latere wijzigingen worden ‘teruggedraaid’ waardoor de oorspronkelijke school straks weer afleesbaar is. De metselwerkbogen, inbouwkasten en bestaande schachten worden weer nieuw leven ingeblazen. De imposante bestaande trap met het glas in lood blijft gehandhaafd en doet opnieuw dienst als hoofdtrap.

Op de bestaande daken worden dakopbouwen gerealiseerd. De dakopbouwen zijn de bekroning op het gebouw en qua schaal en maat een toevoeging aan het verspringende karakter ervan. De gevelopeningen zijn een vertaling van de bijzondere hoofdentree. Door de verdiept liggende kaders ontstaat er diepte en geleding in de gevel.

Flexibel & Circulair bouwen
Het belangrijkste aspect van circulair ontwerpen en bouwen is het in de toekomst kunnen hergebruiken van gebouwen en gebouwonderdelen. De grootste circulaire winst in dit project is dan ook het hergebruik van het bestaande schoolgebouw.
Het is bewezen adaptief omdat het in het verleden mee kon veranderen met de wensen van de school. Nu wordt het gebouw opnieuw aangepast, maar dan naar woningen. De aanpassing nu wordt echter zo gedaan dat het gebouw ook in de toekomst eenvoudig weer te veranderen is zonder daarbij afval te creëren. Om dit mogelijk te maken worden alle nieuw aan te brengen onderdelen demontabel gemaakt. Ons doel is om een adaptief gebouw te realiseren die mee kan veranderen in de tijd.

Energiezuinig
Wij kiezen ervoor om extra te investeren in gebouwonderdelen die lang meegaan zoals een zeer goed geïsoleerde gebouwschil, dit leidt tot besparingen op zaken die kortere levensduur hebben zoals installaties. Hiermee realiseren wij comfortabele, gezonde, duurzame en adaptieve woningen die zeer weinig energie vereisen.

Omgevingsparticipatie
Met het wegvallen van de schoolfunctie is de wijk een levendige gebruiksfunctie en ontmoetingsplek ontnomen. We gaan met de bewoners rondom het perceel in gesprek over de vormgeving van het openbare gebied bij de entree van de locatie. We gaan niet alleen luisteren, we geven de omwonenden een bepalende stem in het ontwerp!