Kerkenvisie
Den Helder
37 kerken

‘Religieuze rijkdom aan zee’

Opdrachtgever: MOOI Noord-Holland en gemeente Den Helder
Onderzoek: MOOI Noord-Holland, JADE architecten, Bas Schout, Matthijs Klooster
Cartografie: JADE architecten en Michiel Pouderoijen TU Delft

Voor de kerkenvisie van Den Helder heeft JADE, samen met de gemeente en adviesorganisatie MOOI Noord-Holland, onderzoek gedaan naar het religieuze erfgoed. Bij het onderzoek van de 37 kerken die Den Helder rijk is ligt de focus op het kerkgebouw, de kerkgemeenschap en het gebruik van de kerken nu en in de toekomst.

De kerkenvisie is inmiddels vastgesteld en heeft onder andere geleid tot een mooi overzicht van alle gebedshuizen in Den Helder en een breed gedragen visie op het religieuze erfgoed van Den Helder.

We beginnen deze kerkenvisie met een introductie op het religieus leven in de gemeente. In het eerste hoofdstuk schetsen we de geschiedenis van de kerkgebouwen in de stad en laten we zien dat de Helderse ‘collectie’ van kerken uitzonderlijk divers is: het totaal aantal gebedshuizen vertegenwoordigt bijna net zoveel verschillende denominaties. Het tweede hoofdstuk van de visie betreft een analyse van de onderzoeksresultaten. De interviews leverden een stortvloed aan interessante kennis op en zijn daarom verwerkt tot enkele overzichtelijke kaarten en grafieken. Ook beschrijven we de situatie in Den Helder als het gaat over het kerkgebouw, de kerkgemeenschap en het gebruik van de kerken. In hoofdstuk drie beschrijven we de visie van gemeente Den Helder op de gebedshuizen in de gemeente. Welke rol speelt de burgerlijke gemeente in de toekomst van de kerken? Ook hier bespreken we het kerkgebouw, de kerkgemeenschap en het gebruik van het kerkgebouw. Deze kerkenvisie besluit met een aantal vervolgacties. In dit laatste hoofdstuk benoemen we de plannen voor de toekomst die tot stand kwamen naar aanleiding van de kerkenvisie.

In het laatste deel van dit document bevinden zich de zogeheten kerkenpaspoorten die in één oogopslag een beeld geven van het gebouw, het gebruik en de gemeenschap. De paspoorten laten de rijkdom van het Helders religieus leven goed zien. Uit: Kerkenvisie Den Helder Religieuze rijkdom aan zee

Bekijk de kerkenvisie van Den Helder.

Eerder werkte JADE aan een kerkenvisie voor Súdwest Fryslân. Daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat de zichtbaarheid van kerkgebouwen in het Friese landschap een belangrijke rol spelen. Dat aspect wordt nu meegewogen bij het bepalen van de toekomst van een specifieke kerk. JADE is daarnaast betrokken bij diverse andere kerkenvisies.