Kerkenvisie
Den Helder
33 kerken

Opdrachtgever: MOOI Noord-Holland en gemeente Den Helder
Onderzoek: MOOI Noord-Holland, JADE, Matthijs Klooster en Bas Schout
Cartografie: JADE en Michiel Pouderoijen TU Delft

Adviesorganisatie MOOI Noord-Holland en JADE gaan aan de slag voor de kerkenvisie van Den Helder. Samen gaan we de gebouwstructuur en kenmerken van 33 kerken in Den Helder inventariseren.

Bij het opstellen van de visie hopen we de volgende vragen te beantwoorden over de toekomst van het religieus erfgoed:
Wat zijn de kansen en het toekomstperspectief voor de kerkgebouwen in Den Helder? Hoe kunnen we dit religieuze erfgoed behouden voor de toekomst? Welke sociaal maatschappelijke rol kunnen kerken en de gebouwen spelen voor de gemeente Den Helder? Hoe kunnen kerken verduurzaamd worden?
De startbijeenkomst van de kerkenvisie Den Helder is op 17 maart 2021.

Eerder werkte JADE aan een kerkenvisie voor Súdwest Fryslân. Daar kwam bijvoorbeeld naar voren dat de zichtbaarheid van kerkgebouwen in het Friese landschap een belangrijke rol spelen. Dat aspect wordt nu meegewogen bij het bepalen van de toekomst van een specifieke kerk.
Wij kijken ernaar uit om te ontdekken welke kenmerken en welke vraagstukken de toekomst van het religieus erfgoed in Den Helder zullen bepalen.

Binnenkort meer over dit onderzoek en de resultaten.