woningbouw architect rotterdam

Woongebouw
Delft
52 woningen

Ontwerp: Mei architecten en stedenbouwers, meewerkend architect Ernst de Jager
Opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling

In de 60er-jaren-wijk Buitenhof in Delft heeft Mei een drietal bouwblokken met daarin een sporthal, sportvoorzieningen, retailruimte, appartementen, studentenstudio’s en grondgebonden woningen ontworpen. De wijk wordt gekenmerkt door een anonieme, uniforme verkaveling, waarbij gebouwen en straten weinig relatie met elkaar hebben en de verschillende functies strikt gescheiden zijn.
In ons plan willen we de gebouwen een duidelijke relatie met de straat geven middels rooilijnarchitectuur, met entrees aan de straatzijde en een duidelijk locatiespecifieke (i.p.v. universele) invulling van een mix van functies. Op deze manier ontstaat een klassiek stukje stad in Buitenhof.
Het plan is onderverdeeld in drie blokken, waarbij het parkeren voor bewoners en gebruikers gebouwd is opgelost, zodat er ruimte overblijft voor een ontspannen en groene inrichting van de buitenruimte. In de architectuur wordt aansluiting gezocht bij de stedelijke Martinus Nijhofflaan die door de gemeente herontwikkeld wordt.

Blok A bestaat uit een hof omzoomd door 52 woningen (32 starterswoningen, 18 dekwoningen, 2 studio’s) en parkeerplaatsen voor 48 auto’s. Van buiten heeft het woonblok een stadse uitstraling met woonkamers, keukens en voordeuren aan de straat. Aan de binnenzijde liggen de achtertuinen van de woningen, deels op het dek van de ondergelegen privé stallingsgarage.
De architectuur sluit aan bij de twee andere bouwblokken in het plan: de harmonie wordt onder meer gevormd door de detaillering van ramen en penanten, en het bijzonder metselwerk in de basiskleur geel. Blok A krijgt een speels eigen karakter en nuancering door een modern en strak metselwerkverband en verspringende raamvlakken in een grijze steen, aangevuld met bijzonder elementen als het staalwerk en de luifels boven de voordeuren.
Programma: 52 woningen en 48 parkeerplaatsen