Transformatie
Oosterhout
10 woningen

Ontwerp: Tarra architectuur & stedenbouw, meewerkend architect Eelco Dekker
Opdrachtgever: TPN Vastgoed en Bouwbedrijf

Het rijksmonument ‘Schriek’s koekfabriek’ is als een samengesteld gebouwencomplex gegroeid. Het meest oorspronkelijke deel is gebouwd in de 20-er jaren volgens de principes van het ‘Nieuwe Bouwen’. Een structureel uitgevoerd en fijnzinnig gedetailleerd betonskelet met hoog uitgevoerde paneelvullingen van metselwerk en glazen raamstroken, geeft het fabrieksgebouw een ritmisch afwisselend open en gesloten karakter.

De herontwikkeling van het fabriekscomplex tot een woonlocatie kent een drietal ingrepen. Op stedenbouwkundig niveau wordt de monumentale waarde van de fabriek in de straat en het bouwblok onderkend door het geheel als ‘gegroeid en samengesteld’ ensemble in beeld te behouden en te versterken. Op gebouwniveau wordt het monument afgepeld tot het zuivere statement van het Nieuwe Bouwen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een nieuw bouwblok van woningen met parkeergarage. Op bouwkundig en bouwfysisch niveau wordt het gebouw met behoud van het oorspronkelijk karakter aangepast aan de hedendaagse eisen aan gebruiks- en klimaatcomfort. Het gebouw krijgt hiervoor een nieuwe bouwfysische schil en glazen transparante voorbouwen waarin de entrees, buitenruimten en trappen zich bevinden.
Programma: Herbestemming fabriekspand (rijksmonument) tot 10 woningen met 6 woningen nieuwbouw