transformatie school

In opdracht van de gemeente Rotterdam werkt JADE aan het transformatieplan voor de voormalige school in de De Jagerstraat in Rotterdam. De school is opgetrokken met massieve baksteen muren en heeft een aantal typerende eigenschappen waaronder de ruime schoolgang die toegang biedt naar de lokalen. Deze bestaande structuur is erg kenmerkend voor dit soort scholen en vormt een goede basis voor een nieuwe verkaveling. Door deze structuur in de diverse verkavelingsstudies elke keer als uitgangspunt te nemen zullen de bouwkosten relatief laag blijven. Er hoeven dan geen dragende muren verplaatst te worden. Karakteristieke details als de trap, de binnenpuien met rondbogen en het tegelwerk kunnen zoveel mogelijk behouden blijven voor het unieke “school” karakter.

In dit project onderzoeken we de meest optimale verkavelingsstructuur om de school om te vormen tot woningen waarbij het karakter van de school het best tot zijn recht komt. De gekozen verkaveling wordt financieel onderbouwd.

projectgegevens

Gemeente Rotterdam (opdrachtgever)
JADE architecten (ontwerp)
De Jagerstraat, Rotterdam (locatie)

Transformatie school (soort project)
2000 m2 (oppervlakte)
Haalbaarheidsstudie (status)

Maatwerk in Bouwadvies (kostendeskunige)