Transformatie school
Rotterdam
1820 m2

Opdrachtgever: Ontwikkelaar
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Delft
Bouwfysica: BouwNext
Brandveiligheid: Buro Brandpreventie
Ruimtelijke onderbouwing: Mees Ruimte en Milieu
Geluidadvies: Mobius Consult
Ontwerp binnentuin: Jessica Nielsen

Het voormalige schoolgebouw aan is oorspronkelijk gebouwd in 1911 wordt getransformeerd tot energiezuinige stadswoningen met een huisartsen- en fysiotherapie praktijk op de begane grond.

Er worden 9 stadsappartementen gemaakt. De woningen bestaan uit één of meerdere klaslokalen en een gedeelte van de oude schoolgang. Voor de ontsluiting van de appartementen wordt er een galerij aan de buitenzijde van het gebouw toegevoegd. De appartementen krijgen aan de zonzijde een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon. Bij de vormgeving en materialisering van de balkons en galerijen is goed gekeken naar de historische details, zo ontstaat er een optimale inpassing van nieuwe elementen waarbij oud en nieuw goed op elkaar aansluiten.

De hoge klaslokalen worden deels voorzien van een entresol waarbij oude details zoals de hoge ramen en de binnenpui nog zichtbaar blijven. Ook het tegelwerk, de geglazuurde bakstenen, de trap en de typerende detaillering in de collectieve ruimtes blijven gehandhaafd. Het gebouw wordt volledig geïsoleerd en geklimatiseerd. Het wordt een duurzaam en gezond gebouw klaar voor nieuw gebruik. De woningen zullen uiteraard gas-loos worden opgeleverd.

Het oude versteende schoolplein wordt herontworpen tot een collectieve groenrijke binnentuin. Er is ruimte voor ontspanning, recreatie en ontmoeting tussen bewoners. Ook de voorzieningen op de begane grond kunnen gebruik maken van de tuin. De grote fietsenstalling biedt voldoende ruimte en gemak, zo worden bewoners gestimuleerd de fiets te pakken. Er wordt zoveel mogelijk groen toegevoegd en beplanting gekozen die de biodiversiteit versterkt.