woningbouw complex

In de ‘volkswijk’ rond de Hoogstraat in Utrecht wordt een mix van grondgebonden (woon-werk) woningen en appartementen aan de koop en sociale huursector toegevoegd. Om dit woningbouwcomplex goed te verankeren in de bestaande wijk is de manier van wonen van de mensen in de wijk gebruikt als inspiratie.
Het resultaat is een uitgebalanceerd plan waarin met een beperkt aantal architectonische middelen (met name de invulling van plint/dak en de uitvoering van het metselwerk) een geheel is ontstaan waarin individualiteit en een actieve relatie met de buitenruimte c.q. straat centraal staan.

Programma:
Stedenbouwkundige herstructurering met 120 eigentijdse woningen in bestaande volkswijk

Ontwerp:
Mei architecten en stedenbouwers
Meewerkend architect Eelco Dekker

Opdrachtgever:
BAM Woningbouw Utrecht

Status:
in uitvoering 2009