Transformatie en Herbestemming

Transformatie is een belangrijke opgave voor de toekomst, en terecht: bestaande gebouwen bieden tal van mogelijkheden voor hergebruik. Om antwoord te kunnen geven op vragen omtrent leegstand en om inzicht te geven in de mogelijkheden van herontwikkeling hebben wij de service Transformatiearchitect.nl opgezet.

Als architect vormen we een belangrijke schakel in de afstemming van de eigenschappen van een gebouw op die van zijn gebruikers en zijn omgeving. In transformatieprojecten leggen we de verbinding tussen het aanbod van – vaak lege – gebouwen en de behoefte van nieuwe gebruikers. Veel leegstaande gebouwen hebben de potentie om aangepast te worden aan een andere functie, andere gebruikers en aan de nieuwe tijd.

Door een gebouw te transformeren of her te bestemmen wordt een nieuw gebruik mogelijk: hergebruik verlengt het bestaan van gebouwen en maakt ze toekomstbestendig. Dit is mooi, behoudt karakter, is duurzaam en creëert een financiële continuïteit.

Wij spreken niet over onbruikbaarheid, verwaarlozing of leegstand, maar van waardecreatie voor langere termijn. Wij willen in onbruik geraakte gebouwen en gebieden een tweede kans geven waarmee we ruimte maken voor nieuwe initiatieven. Dat is onze missie. Laten we de mogelijkheden die deze gebouwen bieden dus nu benutten, aan de slag!

Het overzicht laat een grote diversiteit aan projecten zien. Zo zijn er een aantal studies verricht in leegstaande scholen. Een terugkerende vraag vanuit de gemeente. Daarnaast staan er een aantal herbestemmingen tussen waarbij oude kantoor panden zijn getransformeerd naar woningen.

herbestemming kantoor

Herbestemming kantoor Maasplaza Dordrecht

Transformatie MAC Zwolle naar woon-zorgcomplex

CPO architect

Transformatie school De Jagerstraat Rotterdam

Transformatie kantoor Rotterdam

Transformatie stadskantoor Gouda (bouwdeel 3 – 4)

Transformatie stadskantoor Gouda (bouwdeel 5)

transformatie kantoorpand

Transformatie kantoor naar hotel | Den Haag

Transformatie schoolgebouw Zoutziedersstraat Rotterdam

Transformatie school Hammerstraat Rotterdam

Dongecentrale LEIP – motor voor energietransitie

Transformatie Kruithuis: ‘De Bossche Tuin’